سفارشات خود را میتوانید از طریق برگه “تماس با ما” و یا گزینه هایی که برای ارتباط فراهم شده (نظیر ارسال ایمیل و یا تماس مستقیم با پشتیبانی) پیگیری کنید.

ارتباط با ما
ایمیل: bandoliniissecure@gmail.com

پشتیبانی: 09228098646

اینستاگرام: bandolini.ir